18 USC 2257

Pisshamster.com nie je producentom (primárneho alebo sekundárneho) žiadneho alebo všetkého obsahu nájdeného na webových stránkach. Pokiaľ ide o záznamy podľa 18 USC 2257 týkajúce sa obsahu nájdeného na tejto stránke, láskavo nasmerujte svoju žiadosť na stránku, pre ktorú bol tento obsah vytvorený.

Pisshamster.com je web na zdieľanie živých sex cam, ktorý umožňuje všeobecné prezeranie rôznych typov obsahu.

Pisshamster.com dodržiava nasledujúce postupy na zabezpečenie súladu:

Na odovzdávanie videí požadujeme, aby všetci používatelia boli vo veku 18 + rokov.

Používatelia musia potvrdiť, že majú viac ako 18 rokov a potvrdzujú, že vedú záznamy o videách v obsahu a že sú staršie ako 18 rokov.

Vymazať zoznam skladieb