18 USC 2257

Pisshamster.com ei ole minkään tai kaiken verkkosivustolta löytyvän sisällön tuottaja (ensisijainen tai toissijainen). Ottakaa huomioon pyyntö sivustolle, jolle sisältö on tuotettu, ottaen huomioon 18 USC 2257: n tietueet tällä sivustolla löytyvästä sisällöstä.

Pisshamster.com on live-sukupuolen cam -jakosivusto, joka mahdollistaa erityyppisen sisällön yleisen katselun.

Pisshamster.com noudattaa seuraavia menettelyjä noudattamisen varmistamiseksi:

Vaadimme, että kaikki käyttäjät ovat 18 + -vuotiaita videoiden lähettämiseen.

Käyttäjien on vakuutettava, että he ovat yli 18-vuotiaita ja vakuuttavat, että he pitävät kirjaa sisällössä olevista videoista ja että he ovat yli 18-vuotiaita.