18 USC 2257

Pisshamster.com не е производител (първичен или вторичен) на всяко или цялото съдържание, намерено в уебсайта. По отношение на записите съгласно 18 USC 2257 за съдържанието, намерено на този сайт, моля любезно насочете вашата заявка към сайта, за който е произведено съдържанието.

Pisshamster.com е уеб камера за споделяне на секс на живо, която позволява общото гледане на различни видове съдържание.

Pisshamster.com спазва следните процедури за осигуряване на съответствие:

Изискваме всички потребители да са на възраст 18 + години, за да качват видеоклипове.

Потребителите трябва да потвърдят, че са на възраст над 18 години и да потвърдят, че водят записи на видеоклиповете в съдържанието и че са на възраст над 18 години.